REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Szkolenie IDD promocja"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji Szkolenie IDD promocja” jest Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja z siedzibą pod adresem Arciszewskiego 3/6, 66-440 Skwierzyna, NIP: 1132799992, REGON: 142430822, numer kontaktowy: +48 504 419 785, dalej: “Organizator”.
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 12.01.2023 do 15.02.2023 do godz. 23:59.
 3. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. 
 4. Promocja obowiązuje na stronie www.prawoubezpieczen.pl

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest:
  a) możliwość skorzystania z rabatu o wartości 200 zł na zakup Szkolenia IDD, trwającego 15 godzin, dalej: „Rabat”. Podstawowa cena Szkolenia IDD to 499 brutto, cena z rabatem to 299 złotych brutto
  oraz
  b) możliwość odebrania darmowego modułu szkolenia wchodzącego w pakiet Szkolenia IDD (dalej:“Darmowe szkolenie”). Uczestnik promocji może wybrać dowolny moduł wchodzący w pakiet Szkolenia IDD, który nie przekracza 2 godzin. Darmowe szkolenie nie jest zakończone testem oraz nie jest do niego wydawany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Korzystający z promocji może dodatkowo dokupić test oraz certyfikat w cenie 29 złotych brutto,

dalej: „Promocja”.

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest poprawne i pełne wypełnienie ankiety na stronie https://prawoubezpieczen.pl/ankieta/, dalej: “Ankieta” oraz wyrażenie i nie wycofanie wszystkich zgód marketingowych w treści Ankiety.
 2. Dane podane w Ankiecie Organizator przetwarza w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://prawoubezpieczen.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.
 4. W czasie trwania Promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 5. Z Promocji można skorzystać w terminie 30.03.2023 – 29.12.2023, tj. wykorzystać darmowe szkolenie lub rabat..
 6. Rabat i Darmowe szkolenie nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 7. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej https://prawoubezpieczen.pl/regulamin-promo-abc/

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.prawoubezpieczen.pl

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.