Nasze szkolenia

Szkolenie IDD

Obowiązkowe szkolenie dla pośredników ubezpieczeniowych i ich pracowników oraz członków zarządu w formie e-learningu. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz oficjalny certyfikat wymagany przez KNF.

Szkolenie produktowe

Dla grup min. 10-osobowych przygotowujemy szkolenia online z oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz oficjalny certyfikat.

Szkolenie RODO

Szkolenia dla pracowników rynku ubezpieczeń z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie e-learningu. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz oficjalny certyfikat.

Szkolenie AML/CFT

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobieganiu finansowaniu terroryzmu. Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie e-learningu. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz oficjalny certyfikat.